Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi - Uçuş Okulu
Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi - Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesi Uçuş Okulu, Pilot, Pilot Eğitimi, Uçuş Eğitimi
TÜMÜNÜ GÖR

FI Eğitimi (Uçuş Öğretmenliği)

KURSUN AMACI

Ticari pilot lisansına sahip pilotlara uçuş öğretmenliği bilgi ve becerisini kazandırmak.

KURSA KATILMA ŞARTLARI

Uçuş Öğretmenliği eğitimi alabilmek için aşağıdaki şartları karşılamak gerekir :

 1. Sağlık Raporu (SHGM Tarafından Yetkilendirilmiş Hastanelerden),
  2. Adli Sicil (Sabıka) Kaydı,
  3. Tasdikli Nüfus Cüzdan Sureti, (resimli)
  4. İkametgah Belgesi,
  5. Öğrenim Belgesi veya Diploma Fotokopisi (Noter onaylı),
  6. Nüfus cüzdan fotokopisi (Önlü arkalı),
  7. Lisan durum belgesi (onaylı bir kurumdan),
  8. 8 adet Vesikalık Fotoğraf (Beyaz fonda),
  9. Sahip olduğu uçuş lisansı ve sertifikaları.

ÖZEL ŞARTLAR

 • FI(A) kursuna başlamadan önce adayda aranan şartlar:
  1. Başvuran adayın ATPL(A) veya CPL(A) lisansı var ise 200.00 saatlik uçuşun en az 100.00 saati 1. pilot olarak uçmuş olması, PPL lisansı var ise en az 150.00 saati 1. pilot olarak uçmuş olması gerekmektedir.
  2. CPL(A) için; AMC-FCL 1.470 de belirtilen bilgi koşullarını tam olarak yerine getirmiş olmalı.
  3. Tek motorlu uçaklarda 30.00 saatlik uçuşun en az 05.00 saati uçuş testinden önceki son 6 ay içinde olmalı.
  4. 10.00 saatlik alet uçuş eğitimi almalı (maksimum 05.00 saat yerde simulator eğitimi olabilir.)
  5. İki hariç meydana tam inişli toplam 300 Nm’ den az olmamak üzere 1. pilot olarak en az 20.00 saat S/S yapmış olmalı.
  Kurs başlangıcından 6 ay önce Appendix 3 to FAR FCL 1.240’daki Giriş öncesi uçuş testini JAR FCL 1.330 (f) FI(A) uçuş öncesi yeterlilik testinde başarılı olması.
 • CRI(A) kursuna başlamadan önce adayda aranan şartlar :
 1. Çok motorlu uçaklarda CRI (SPA) sertifikası almak için başvuran adaylar aşağıdaki şartlara sahip olmalıdır:
  • Uçak pilotu olarak en az 500 saat uçak uçuşu,
  • 10 saati son 12 ay içinde uçulmuş olmak şartıyla, sınıf veya tip eğitimi vereceği uçakta PIC olarak en az 30 saat uçuşa sahip olmalıdır.
  • Onaylı bir FTO veya TRTO’ da uçakta veya yetkili bir öğretmen tarafından uçuş simülatöründe en az 5 saat uçuş eğitimi alarak onaylı kursu tamamlamış olmalı
  • Yetenek testini geçmiş olmalıdır

 

 1. Tek motorlu uçaklarda CRI (SPA) sertifikası almak için başvuran adaylar aşağıdaki şartlara sahip olmalıdır:
  • Uçak pilotu olarak en az 300 saat uçak uçuşu 10 saati son 12 ay içinde uçulmuş olmak şartıyla sınıf veya tip eğitimi vereceği uçakta PIC olarak en az 30 saat uçuşa sahip olmalıdır.
  • Onaylı bir FTO ve TRTO’da uçakta veya yetkili bir öğretmen tarafından uçuş simulatöründe en az 3 saat uçuş eğitimi alarak onaylı kursu tamamlamalıdır.
  • Yetenek testini geçmiş olmalıdır.

 

 1. Sertifikanın imtiyazları bir başka tip veya sınıf uçak için genişletilmeden önce;
  Lisans sahibi son 12 ay içinde ilgili sınıf veya tip uçakta veya otorite tarafından mutabık kalınan benzer tipteki uçaklarda en az 10 saat uçuş yapılmalıdır.

Tek motor CRI(A) yetkisini çok motor CRI(A)’ ya genişletilmek için yukarıdaki (1) maddesindeki şartları yerine getirmelidir.

 • IRI(A) kursuna başlamadan önce adayda aranan şartlar:
 1. Aletli uçuş kuralları ile en az 800 saat ve bunun en az 400 saati uçakla uçulmuş olmalıdır.
  2. SHGM tarafından onaylanmış; uçak, simülatör yada FNPT-II’de en az 10 saatlik uçuş eğitimini de kapsayan aletli uçuş öğretmenliği kursunu görmüş ve kurs sonundaki yetenek testinde başarılı olmalıdır.

ASGARİ (MİNİMUM) YAŞ :

Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak.

ASGARİ EĞİTİM :

En az lise veya dengi okul mezunu olmak

SAĞLIK ŞARTLARI:

SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından alınmış, geçerli 1nci sınıf sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir sağlık raporu almak.

OTORİTENİN KOYDUĞU İLAVE ŞARTLAR:

TAHDİTLİ ÖZEL HAKLAR (JAR-FCL 1.325)

 1. TAHDİTLİ PERİOD : FI (A) lisansı alma hakkına sahip kişi en az 100.00 saat öğretmen olarak uçuşu tamamlamış ilave olarak en az 25 adet öğrenci yalnız uçuşuna gözlemci olması koşuluyla bu tipin imtiyazları tahditlenmiştir. Bu gerekler yerine getirildiğinde tahdit kaldırılmış olacaktır.
 2. TAHDİTLER : İmtiyazlar bu amaç için yetkili gözetim altında yapılmak üzere tahditlenmiştir.
 • PPL(A), gece ve gündüz, ilk yalnız uçuş ve ilk yalnız S/S uçuş onayı hariç olmak üzere PPL (A) tanzimi için gerekli uçuş eğitimi ile tek motorlu uçaklar için tip ve sınıf intibak eğitimi vermek
  • Gece uçuş eğitimi.
 1. TAHDİTSİZ FI(A) YETKİSİNE SAHİP OLANLARIN AYRICALIKLARI ŞUNLARDIR :
 • Tek motorlu uçaklarda PPL(A) ve sınıf , tip yetkilerine eğitim verebilmek için olan FI(A) sahibi son 12 ay içinde minimum 15.00 saat ilgili uçakta uçmuş olmalıdır.
  • CPL(A) eğitimi verebilmek için FI(A) yetkisi alanlar 200.00 saat uçuş eğitimi vermiş olmak, 500.00 saat pilot olarak uçuşu olmalı.
  • Gece uçuş yetkisi olmalı.
  • Alet yetkisi için eğitimin sağlanması gereken koşullar:
  • En az 200.00 saat alet uçuşu olmalı. Bu uçuşun 50.00 saati simülatörde yapılabilir.
  • Öğrenci olarak onaylı bir kursta en az 05.00 saatlik bir Simulatör ya da FNPT II JAR-FCL 1.330 ile 1.345 1’e görev yapılan sınavı geçmiş olmalı.
  • Tek pilot çok motor tip ve sınıf yetkisi sonucunda eğitmenin JAR-FCL 1.380 (a) gereklerini yerine getirdiği.
  • FI(A) Uçuş eğitmenliği yapabilmesi için;
  • 500.00 saatlik uçuş öğretmenliği tamamlanmış olması.
  • JAR-FCL 1.330-1.345 uyarınca FI(A) testine tabi tutulan eğitmen adayı eğitmenin uygulayacağı uçuş ve eğitim kabiliyet testinde başarılı olmalı.
  • Otorite tarafından onaylanmış olmalı.

KAZANILMIŞ TECRÜBELERİN KREDİLENDİRİLMESİ:

FI(H) sahipleri için 125 saatlik yer dersinin 75.00 saati kredilendirilir.
FI(A), CRI(A), IRI(A), SFI(A), FI(H), TRI(H), SFI(H) sahipleri, Öğretme ve Öğrenme konularından muaftır.

EĞİTİM KONULARI:

FI(A) Bu kursa katılacak kursiyerlerin tek motor alet kartı sahibi olması ve 200.00 saatlik alet yer dersi eğitimini görmüş olması gerekmektedir. Uçuş Öğretmenliği yer dersi teorik bilgi eğitimi 125.00 saattir.
CRI(A) Uçuş öğretmeni kursu uçuş programı 5 saattir.
IRI(A) 25.00 saat Öğretme ve Öğrenme konularında eğitim verilir, Kurs süresinde uçuş eğitimi 10.00 saat olup, FI(A) yetkisi olanlar için 5 saat uçak veya uçuş simülatöründe (FNPT II) uçuş eğitimi verilir.

 

Eğitim ücretleri için tıklayınız 

21 Nisan 2019
2.740 kez görüntülendi