Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi - Uçuş Okulu
Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi - Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesi Uçuş Okulu, Pilot, Pilot Eğitimi, Uçuş Eğitimi
TÜMÜNÜ GÖR

Kalite Yönetimi

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Eğitim Organizasyonu bünyesinde yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi, SHT OPS 1 ve EU OPS gerekliliklerini sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, işletmemizce gerçekleştirilen tüm Kalite Tetkikleri QMS (Quality Management System) Tasks programı üzerinden yönetilmektedir.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

İşletmemizin tüm birimlerinde, iç ve dış paydaşlarımıza karşı şeffaf kayıt yönetimi ile süreçlerin ulusal ve uluslararası kurallara uyumluluğunu sağlarken, tüm süreçlerimizin nicel değerlendirmelerini yaparak, paydaşlarımızla birlikte en iyisi için çalışmaktır.

 

VİZYON

Bilimsel Yaklaşım

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, mevcut bilginin anlaşılmasının sağlanması ve yeni bilgi üretilmesi olgusunu koşulsuz kabul eder. Bu kapsamda bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimin ve gerçeği aramanın rahatça yapılabildiği, yaratıcılığın ifade edilebildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturur.

 

Akademik Özgürlük

Bilginin nasıl ve kime, kim tarafından öğretileceğinin salt akademik gerekçelerle belirlenmesi hakkını yaşamsal görür. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kalıplaşmış düşünce ve fikirlere bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde karşı çıkar. Dürüst sorgulamayı ve yasal protestoyu hak kabul eder. Bu haklarını kullananların yasalar tarafından korunduğu bir toplum içinde sesini duyurur.

 

Yaşam Boyu Eğitim

Kendi bünyesi içinde çalışanlarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların sürekli gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır.

 

Nitelikli İnsan Yetiştirme

Öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleri ile donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Mezunlarını Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde kazandıkları bu yetenekleri kullanabilecekleri çalışma ortamlarına yönlendirir.

 

Toplumla İletişim

İşlevlerini, toplumun her kesimine yararlı olmak ve çevresi ile yakın ilişkilerde bulunmak için kullanır.

 

Havacılık Sektörü ile İletişim

Sivil Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gören ihtiyacını karşılayabilmeyi amaçlar.

23 Nisan 2019
1.529 kez görüntülendi