Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi - Uçuş Okulu
Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi - Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesi Uçuş Okulu, Pilot, Pilot Eğitimi, Uçuş Eğitimi
TÜMÜNÜ GÖR

Modüler ATPL Eğitimi (Havayolu Pilot Lisansı)

KURSUN AMACI

Herhangi bir uçuş eğitimi bulunmayan adaylara; PPL eğitiminden başlayarak, ATPL aşamasına kadar olan bütün teorik ve uçuş eğitimlerinin verilmesidir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ATPL lisansına sahip olurlar.

KATILIM ŞARTLARI

Asgari 18 yaşında olmak,
En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden 1. sınıf sağlık raporu almak,
Adli sicil kaydı temiz olmak.

KURS AŞAMALARI

1- HUSUSİ PİLOT LİSANSI EĞİTİMİ (PPL)

ATPL sahibi olup havayolunda çalışmak isteyen bir pilot adayı öncelikle pilotluğun temelini oluşturan PPL eğitimini almak zorundadır. Pilotluk eğitiminin ilk aşaması olan PPL 116 saat Teorik Eğitim ve 45 saat (5 saati simülatörde) uçuş eğitiminden oluşur. Uçuş eğitiminin bir kısmı öğretmen pilot eşliğinde çift kumanda uçuşu (Dual) olarak yapılırken bir kısmı da yalnız uçuş olarak gerçekleştirilir. Teorik eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, SHGM tarafından yapılan ve 120 sorudan oluşan teorik bilgi sınavından, 75 puan (%75) almaları gerekir. Teorik Eğitim, SHGM Bilgi Sınavı, Uçuş Eğitimi ve Kontrol uçuşu (SHGM tarafından görevlendirilen bir kontrol pilotu, öğrencinin becerilerini 01.30 saatlik bir uçuş sürecinde test eder) sürecini başarıyla tamamlayan aday PPL almaya hak kazanır.

2- ATPL TEORİ EĞİTİMİ

Bu safha PPL sahibi bir pilotun herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmek ve bir havayolunda çalışmak için alması gereken ileri düzey teorik derslerden oluşur ve adayların ATPL düzeyinde bilgi seviyesine ulaşmalarını hedefler. ATPL teori sürecinde aday, PPL safhasında özet olarak gördüğü dersleri 650 saatlik bir eğitimle ayrıntılı olarak tekrar görür. 14 ayrı dersten oluşan ATPL teori eğitimi yaklaşık 6 ay sürmektedir. ATPL teori eğitimi 3 aşamadan oluşur, her aşama tamamlandığında, öğrencilerimiz ilgili aşamada yer alan derslerden SHGM tarafından yapılan sınavlara girmeye hak kazanır. SHGM tarafından yapılan sınavlarda her bir dersten (14 ders) ayrı ayrı en az %75 başarı sağlaması gerekir.

3- GECE UÇUŞU (NR)

PPL sahibi adayın, ticari pilot lisansı alabilmesi için tek motorlu bir uçakta, 5 saatlik gece uçuşunu tamamlaması gerekir.

4- SORUMLU PİLOT UÇUŞU (PIC)

PIC uçuş, uçakta sorumlu pilot olarak uçmak anlamına gelmekte olup, öğrenci kontrol ve sorumluluğunda yalnız gerçekleştirilmesi gereken uçuşlardır. ATPL adayının ilerleyen aşamalardaki eğitimleri tamamlayabilmesi için toplamda 88 saat PIC olarak uçuş yapması gerekir.

5- ALETLİ UÇUŞ EĞİTİMİ (IR)

Aletli Uçuş Eğitimi (IR), havayolu pilotu olabilmek için gerekli eğitimlerden biridir. 50 saat PIC uçuşunu tamamlayan öğrenci IR (Instrument Rating – Aletli Uçuş Yetkisi) eğitimine başlayabilir. IR eğitimi, öğrenci pilota görerek uçuş şartlarının bulunmadığı durumlarda uçak içindeki göstergeleri ve yardımcı seyrüsefer cihazlarını kullanarak uçağı emniyetli bir şekilde uçurmayı öğretmek için verilir. IR eğitimi; 50 saatlik uçuş eğitimini kapsar. Uçuş eğitiminin 15 saatlik kısmı uçakta gerçek uçuş olarak, 35 saatlik kısmı ise simülatörde gerçekleştirilir.

6- TİCARİ PİLOT LİSANSI EĞİTİMİ (CPL)

Ticari Pilot Lisansı Eğitimi (CPL), aşaması öğrenci pilotun herhangi bir ticari uçuş faaliyetinde bulunabilmesi için tamamlaması gereken eğitim sürecidir. Bu aşamada, PPL eğitim sürecinde öğrenilen hareketler daha detaylı şekilde tekrar edilerek geliştirilir. CPL eğitimi, 15 saatlik (IR eğitimini almamış öğrenciler için 25 saat) uçuş eğitimini kapsamaktadır. IR ve CPL aşamalarını tamamlayan öğrenci pilotlar her ikisinin de kontrol uçuşuna girebilir. CPL kontrol uçuşuna girebilmek için ATPL teori sınavlarının başarıyla tamamlanması gerekir.

7- ÇOK MOTOR YETKİSİ EĞİTİMİ (ME)

CPL/IR kontrol uçuşunda başarılı olan öğrenci, çok motorlu uçakta uçuş yetkisi alabilmek için Çok Motor Yetkisi Eğitimi (ME) aşamasına geçer. Öğrenci pilot geliştirdiği yetenekleri bu aşamada çok motorlu bir uçak üzerinde uygulamayı öğrenir. ME aşaması, toplamda 9 saat teori ve 11 saat uçuş eğitimini kapsamaktadır. Eğitimler sonunda SHGM kontrol pilotu eşliğinde birer saatlik ME ve ME/IR kontrol uçuşu gerçekleştirilir. Kontrol uçuşlarında başarılı olan pilot, lisansına çok motor yetkisini de işletir. Bu yetki ile beraber lisansı havayollarına başvuru için hazır hale gelir. Bu aşamadan sonra pilotun farklı havayollarına yapacağı başvuru ve mülakat süreci başlar.

7 Modülü başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ATPL lisansı sahibi olurlar.

19 Nisan 2020
8.158 kez görüntülendi